DJ Khaled Reveals His Son “Asahd Khaled” Publicly For The First Time!


DJ Khaled Reveals His Son “Asahd Khaled” Publicly For The First Time! | New Video

dj-khaled-future-rick-ross-nicki-minaj-asahd-son